Affiliatiemarketing

Affiliatiemarketing

Affiliatiemarketing

Affiliatiemarketing is een prestatie gebaseerde vorm van adverteren, wat inhoudt dat de adverteerder de uitgever pas een vergoeding betaald op het moment dat er een vooraf afgesproken actie plaatsvindt. Deze actie kan het genereren van een bezoeker, een lead of een order zijn. Over de acties die tot stand komen wordt er met elkaar afgerekend. De drie meest gebruikte afrekenmodellen voor affiliatiemarketing zijn:

  1. CPA (cost per action): er wordt afgerekend op basis van gerealiseerde verkopen
  2. CPL (cost per lead): er wordt afgerekend op basis van een gerealiseerde lead, bijvoorbeeld een gerealiseerde informatieaanvraag
  3. CPC (cost per click): afrekenmodel op basis van een doorgestuurde bezoeker

Bron: Jaarboek Marketingfacts 2012, Marco Derksen (2010)
Visualisatie: burovandernet

 

AIDA model

AIDA model

AIDA model

Het AIDA model is een communicatiemodel dat uit gaat van een grote betrokkenheid bij de doelgroep en er van uit gaat dat je reclame eerst aandacht voor een product of dienst moet vragen, daarna interesse moet opwekken, vervolgens verlangen stimuleert en ten slotte tot actie aanzetten moet:

  • Attention (aandacht)
  • Interest (belangstelling)
  • Desire (verlangen)
  • Action (actie)

Bron: Kernstof Nima-A, Smal en Tak (2002)

 

Archetypen

Archetypen

Archetypen

Archetypen zijn origineel bedacht door de psycholoog Carl Gustav Jung. Hierbij stelt hij dat het gedrag van mensen gestuurd wordt door ambities en aspiraties in het onderbewustzijn van mensen. Deze bevinden zich in ieder mens. Hij stelde universele collectieve patronen vast en benoemde deze archetypen. Kenmerkend is dat hierop gebaseerd gedrag wordt geactiveerd wanneer mensen het archetype herkennen in situaties, personen of merken die voor hen van betekenis zijn.

Inzicht in archetypen kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij het creëren van merkidentiteit. Lees voor een volledige lijst met uitleg per archetype de blog van Sonja Kroes.

Zie ook:

Bronnen: Brand Prototyping, Michel Jansen (2006); Wikipedia, Carl Gustav Jung (2014); Mirakuleus, Sonja Kroes (2011)

 

Brandmonitoring

Brandmonitoring

Brandmonitoring is simpel gesteld een structurele werkwijze om te kunnen begrijpen wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe derden of klanten naar je merk refereren.

Bron: www.imonitoring.nl, Tessa Diependaal