Portfolio

Bekijk wat wij reeds voor andere merken hebben mogen betekenen

Pensioenorde : merkconcept en website

Sterkste beroepsvertegenwoordiging van pensioenadviseurs

Pensioenorde is de sterkste landelijke vertegenwoordiging van pensioenadviseurs. Als beroepsorganisatie biedt Pensioenorde een platform voor het verzamelen en uitwisselen van pensioeninformatie. De orde streeft continu naar verdere professionalisering van de pensioenadviesmarkt en is de belangrijkste gesprekspartner van onze branche bij politiek en samenleving.

Opdracht

In 2018 werden wij geïnformeerd over het voornemen van twee beroepsverenigingen om samen verder te gaan onder één naam om hiermee de sterkste partij voor de beroepsgroep te gaan vormen.
Bureau Oostdam & Partners uit Nijmegen was op dat moment al met een strategisch beleidsplan. Op basis van hun rapport was de opdracht aan ons: ‘Ontwikkel een merkconcept, huisstijl en online platform’

Merkconcept & huisstijlontwikkeling

Onze eerste stap was het definiëren van een merkpropositie met daarin de vijf belangrijkste componenten: doelgroep, merknaam, referentiekader, merkbelofte en de onderliggende kernvaardigheid die deze unieke propositie mogelijk maakt. maakt. Hiervoor konden wij deels voortborduren op de richtingen die in het rapport van van Oostdam & Partners al aangegeven waren.

Na de vaststelling van de merkpropositie zijn wij gaan bepalen welke emotie de nut van het merk oproept en hieraan gekoppeld hebben wij kleuren gekozen voor de huisstijl die deze emotie zullen oproepen dan wel versterken.

Samen met grafische vormgever Lex Maat zijn er vervolgens drie verschillende logo’s uitgewerkt die door het bestuur van de Pensioenorde aan de leden kon worden voorgelegd.

Webdesign

Na de definitieve keuze voor het logo hebben wij de volgende stappen ten aanzien van het WordPress webdesign genomen:

  1. een conceptversie van de website is op een testlocatie bij een managed WordPress hostprovider geplaatst
  2. aan de hand van dit concept zijn de grafische vormgeving en functionaliteit besproken
  3. de correcties doorgevoerd en getest
  4. nieuwe teksten en foto’s geplaatst
  5. website nagelopen en ‘live’ gezet

Het onderscheidend vermogen van jouw merk en organisatie boven dat van de concurrentie, dat is wat we doen. Wij creëren niet alleen meer zichtbaarheid en aandacht, maar zorgen ervoor dat jouw website een actieve rol gaat spelen in de online marketing en communicatie.

Schermafbeeldingen Pensioenorde website

Merkactivatie FlexOffiZ

Emotie(s) bij dit merk:

Zich machtig voelen

Het gevoel hebben dat je in staat bent invloed (macht) uit te oefenen op je leven en dat van anderen. Een plek van betekenis ofwel een belangrijke positie in het leven innemen.

Scherpzinnig zijn

Je in staat voelen om zinnige nieuwe verbanden te leggen. Het grotere plaatje kunnen zien en begrijpen hoe dingen kunnen werken op een andere manier.

Gekozen kleurrichting(en) voor dit merk:

Bladgroen

Positief: natuurlijk, vruchtbaar, gezond, balans, leven, groei, verzachtend, harmonie, rustgevend, herstel, geruststelling, milieubewust, nieuwe start.

PMS 349C #125727

Krijt grijs

Positief: standvastig, verantwoordelijk, trouw, toerekenbaar, gewetensvol, resoluut, terughoudend, behoudend, professioneel, klassiek, wereldwijs, solide, langdurig, volwassen, zakelijk. 
Negatief: zacht, smaakloos.

PMS 425C #464648

# Het benoemen van een emotie en het kiezen van een merkkleur zijn onderdeel van onze beproefde methodiek voor het ontwikkelen van een merkconcept.

Ook behoefte aan een sterk merkconcept?

Nieuwe website en zelf de regie?

Ander werk

Selecteer een categorie of merk