Dienstenmarketingmanagement

Dienstenmarketingmanagement

Dienstenmarketingmanagement

Dienstenmarketingmanagement is een tak van marketing en management waarbij de ontastbaarheid van producten en de daaruit voortvloeiende problematiek centraal staan. Het management van diensten vereist een aanpak op vijf facetten van dienstverlenen, te weten:

  1. de organisatie (dienstverlener/merk)
  2. de dienst/product (WAT)
  3. de consument/afnemer (doelgroep)
  4. het dienstverleningsproces (HOE)
  5. en de relatie (WIE)

Bron: De Vries jr., W., Van Helsdingen, P.J.C. (2009) Dienstenmarketingmanagement, Noordhoff Uitgevers.

 

Klantinzicht

Klantinzicht

Klantinzicht

Klantinzicht heeft vooral betrekking op het begrip van de wensen en behoeften van klanten; dus niet alleen wat klanten zouden willen kopen maar vooral waarom ze een product of dienst willen afnemen.

Waardevolle klanten aantrekken kan niet zonder diepgaand klantinzicht. Wie is die waardevolle klant? Wat wil hij echt? Diepgaand klantinzicht geeft antwoorden op deze vragen. En pas op voor bedrijfsblindheid / klantblindheid; je denkt de klant te kennen, maar is dit wel zo?

Klantinzicht verkrijg je door eerder vastgelegde informatie met betrekking tot het concept/merk aan klanten voor te leggen en goed te luisteren wat de klant hierover te zeggen heeft. Nog structureler is het om de hele organisatie hierbij te betrekken, ieder klantencontactmoment kan immers aan het klantinzicht bijdragen.

Bron: C. van Schagen, R. Riezebos & L. van der Blom, Het Customer-Insightswheel, Tijdschrift voor Marketing, november 2011.

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp