Archetypen

Archetypen

Archetypen

Archetypen zijn origineel bedacht door de psycholoog Carl Gustav Jung. Hierbij stelt hij dat het gedrag van mensen gestuurd wordt door ambities en aspiraties in het onderbewustzijn van mensen. Deze bevinden zich in ieder mens. Hij stelde universele collectieve patronen vast en benoemde deze archetypen. Kenmerkend is dat hierop gebaseerd gedrag wordt geactiveerd wanneer mensen het archetype herkennen in situaties, personen of merken die voor hen van betekenis zijn.

Inzicht in archetypen kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij het creëren van merkidentiteit. Lees voor een volledige lijst met uitleg per archetype de blog van Sonja Kroes.

Bronnen: Brand Prototyping, Michel Jansen (2006); Wikipedia, Carl Gustav Jung (2014); Mirakuleus, Sonja Kroes (2011)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Corporate branding

Corporate branding

Corporate branding is het positioneren van een organisatie in de buitenwereld. De organisatie moet een bepaald beeld op gaan roepen bij de beoogde gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Glashelder’ campagne van Interpolis waarmee ze het beeld van een transparante organisatie willen neerzetten.

Bron: Jaarboek Marketingfacts 2012, Marco Derksen (2010)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Doelgroep

Doelgroep

Doelgroep

Een doelgroep is dat deel van de bevolking waarbij een (door de beleidsmakers of reclamemakers gewenste) gedragsverandering tot stand zou moeten komen. Vaak betreft het een groep mensen of organisaties die een aantal relevante kenmerken gemeenschappelijk hebben. In de marketing kunnen doelgroepen onder meer gedefinieerd worden in termen van leeftijd, geslacht, uitgavenpatroon, opleidingsniveau of rijkdom.

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Doelgroepmarketing

Doelgroepmarketing

Doelgroepmarketing bestaat uit drie componenten:

  1. Afzonderlijke klantgroepen waarnemen en profileren, en de klantengroepen waarvoor aparte producten, diensten of marketingmixen nodig zijn vaststellen (segmentatie);
  2. Eén of meer te benaderen segmenten uitkiezen (targeting);
  3. De onderscheidende kenmerken van het product of dienst overbrengen aan de doelgroep (positioning).

Bron: Marketing Management, Philip Kotler (2003)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Doelstelling

Doelstelling

Een doelstelling is een gewenste situatie waar naar toe gewerkt wordt. Bron: WikiWoordenboek (2011) ‘7: Strategy and structure, Alfred Chandler (1962) Een doelstelling is expliciet, het is kwantitatief en kent een concrete datum voor het bereiken ervan. Doelstellingen zijn daarmee stappen naar een doel toe.

Bron: Ruud Frambach & Edwin Nijssen (2009), Marketingstrategie, Noordhoff

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp