Archetypen

Archetypen

Archetypen

Archetypen zijn origineel bedacht door de psycholoog Carl Gustav Jung. Hierbij stelt hij dat het gedrag van mensen gestuurd wordt door ambities en aspiraties in het onderbewustzijn van mensen. Deze bevinden zich in ieder mens. Hij stelde universele collectieve patronen vast en benoemde deze archetypen. Kenmerkend is dat hierop gebaseerd gedrag wordt geactiveerd wanneer mensen het archetype herkennen in situaties, personen of merken die voor hen van betekenis zijn.

Inzicht in archetypen kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij het creëren van merkidentiteit. Lees voor een volledige lijst met uitleg per archetype de blog van Sonja Kroes.

Bronnen: Brand Prototyping, Michel Jansen (2006); Wikipedia, Carl Gustav Jung (2014); Mirakuleus, Sonja Kroes (2011)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Brandmonitoring

Brandmonitoring

Brandmonitoring is simpel gesteld een structurele werkwijze om te kunnen begrijpen wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe derden of klanten naar je merk refereren.

Bron: www.imonitoring.nl, Tessa Diependaal

 

Budget

Budget

Budget

Een budget of begroting is een afstemming tussen wensen en mogelijkheden gebaseerd op voortschrijdend inzicht. In marketing/communicatie wordt aan een specifiek project een budget toegekend dat meestal in relatie staat tot de ‘te verwachten omzet’.

‘De kunst van budgetteren is om een evenwicht te bereiken tussen het ambieuze én het haalbare.’#1

Het budget dient daarom ook een vast onderdeel te zijn van iedere creatieve briefing.

#1 Quote: Wikipedia


Conceptontwikkeling

Conceptontwikkeling

Onder conceptontwikkeling verstaan we het bij benadering vaststellen van de marketingdoelstellingen met betrekking tot:

  • marktaandeel en winst;
  • bepaling van de marketingstrategieën
  • segmentering en positionering

Bron: Kernstof Nima-B, Rustenburg, De Gouw, De Geus, Smal en Buurman (2003)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp