Archetypen

Archetypen

Archetypen

Archetypen zijn origineel bedacht door de psycholoog Carl Gustav Jung. Hierbij stelt hij dat het gedrag van mensen gestuurd wordt door ambities en aspiraties in het onderbewustzijn van mensen. Deze bevinden zich in ieder mens. Hij stelde universele collectieve patronen vast en benoemde deze archetypen. Kenmerkend is dat hierop gebaseerd gedrag wordt geactiveerd wanneer mensen het archetype herkennen in situaties, personen of merken die voor hen van betekenis zijn.

Inzicht in archetypen kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij het creëren van merkidentiteit. Lees voor een volledige lijst met uitleg per archetype de blog van Sonja Kroes.

Bronnen: Brand Prototyping, Michel Jansen (2006); Wikipedia, Carl Gustav Jung (2014); Mirakuleus, Sonja Kroes (2011)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Corporate branding

Corporate branding

Corporate branding is het positioneren van een organisatie in de buitenwereld. De organisatie moet een bepaald beeld op gaan roepen bij de beoogde gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Glashelder’ campagne van Interpolis waarmee ze het beeld van een transparante organisatie willen neerzetten.

Bron: Jaarboek Marketingfacts 2012, Marco Derksen (2010)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Dienst

Dienst

Dienst

Een dienst is een activiteit of prestatie die een partij aan een andere partij kan leveren, die in feite ontastbaar is en die niet resulteert in het eigenaarschap over iets. Diensten zijn van oorsprong onaantastbare en relatief snel vergankelijke activiteiten waarbij tijdens de interactieve consumptie directe behoefte-satisfactie centraal staat en niet materiele bezitsvorming wordt nagestreefd.

Bron: Marketing Lexicon, NIMA (1999)

 

Dienst

Dienst

Dienstverleningsproces

Een consument doet vaak zelf mee in het dienstverleningsproces. Die parti- cipatie kan variëren van nutteloos wachten (bij de NS), gezellig wachten (in een restaurant), gegevens intoetsen (bijvoorbeeld bij het pinnen) tot het le- veren van een fysieke inspanning (lang staan bij een liveconcert) of de ge- hele dag meedenken (bijvoorbeeld tijdens een cursus). Deze rol wordt wel omschreven met de term ‘prosumerschap’. De consument moet vaak zelf meewerken aan de totstandkoming van een proces om feitelijk in staat te zijn dit proces of de achterliggende dienst te kunnen consumeren. Dit is een essentieel kenmerk van het facet dienstverleningsproces. Vooral de vraag welke rol een klant moet spelen in het prosumerschap is van belang. Behan- del je de klant standaard of juist specifiek? Hoe merkt de klant dat je speci- fieke aandacht aan hem besteedt? Welke rol speelt de klant: actief of pas- sief? Vindt de klant een eventuele actieve rol aangenaam? En zo kun je doorgaan met vragen stellen over dit prosumerschap.

Hoewel het dienstverleningsproces van een organisatie vaak vrij moeilijk te analyseren is, moet er worden ingeschat of dit proces veel interactiviteit met de klant kent (veel frontoffice) of juist weinig contact kent (hoofdzakelijk backoffice). In feite vragen wij hier hetzelfde als bij de P van proces.

Bron: Essentie van dienstenmarketingmanagement, Wouter de Vries jr. en Ton Borchert (2016)

 

Dienstenmarketingmanagement

Dienstenmarketingmanagement

Dienstenmarketingmanagement

Dienstenmarketingmanagement is een tak van marketing en management waarbij de ontastbaarheid van producten en de daaruit voortvloeiende problematiek centraal staan. Het management van diensten vereist een aanpak op vijf facetten van dienstverlenen, te weten:

  1. de organisatie (dienstverlener/merk)
  2. de dienst/product (WAT)
  3. de consument/afnemer (doelgroep)
  4. het dienstverleningsproces (HOE)
  5. en de relatie (WIE)

Bron: De Vries jr., W., Van Helsdingen, P.J.C. (2009) Dienstenmarketingmanagement, Noordhoff Uitgevers.