Dienst

Dienst

Dienstverleningsproces

Een consument doet vaak zelf mee in het dienstverleningsproces. Die parti- cipatie kan variëren van nutteloos wachten (bij de NS), gezellig wachten (in een restaurant), gegevens intoetsen (bijvoorbeeld bij het pinnen) tot het le- veren van een fysieke inspanning (lang staan bij een liveconcert) of de ge- hele dag meedenken (bijvoorbeeld tijdens een cursus). Deze rol wordt wel omschreven met de term ‘prosumerschap’. De consument moet vaak zelf meewerken aan de totstandkoming van een proces om feitelijk in staat te zijn dit proces of de achterliggende dienst te kunnen consumeren. Dit is een essentieel kenmerk van het facet dienstverleningsproces. Vooral de vraag welke rol een klant moet spelen in het prosumerschap is van belang. Behan- del je de klant standaard of juist specifiek? Hoe merkt de klant dat je speci- fieke aandacht aan hem besteedt? Welke rol speelt de klant: actief of pas- sief? Vindt de klant een eventuele actieve rol aangenaam? En zo kun je doorgaan met vragen stellen over dit prosumerschap.

Hoewel het dienstverleningsproces van een organisatie vaak vrij moeilijk te analyseren is, moet er worden ingeschat of dit proces veel interactiviteit met de klant kent (veel frontoffice) of juist weinig contact kent (hoofdzakelijk backoffice). In feite vragen wij hier hetzelfde als bij de P van proces.

Bron: Essentie van dienstenmarketingmanagement, Wouter de Vries jr. en Ton Borchert (2016)

 

Dienstenmarketingmanagement

Dienstenmarketingmanagement

Dienstenmarketingmanagement

Dienstenmarketingmanagement is een tak van marketing en management waarbij de ontastbaarheid van producten en de daaruit voortvloeiende problematiek centraal staan. Het management van diensten vereist een aanpak op vijf facetten van dienstverlenen, te weten:

 1. de organisatie (dienstverlener/merk)
 2. de dienst/product (WAT)
 3. de consument/afnemer (doelgroep)
 4. het dienstverleningsproces (HOE)
 5. en de relatie (WIE)

Bron: De Vries jr., W., Van Helsdingen, P.J.C. (2009) Dienstenmarketingmanagement, Noordhoff Uitgevers.

 

Kenmerken

Kenmerken

Kenmerken

Kenmerken worden in marketing ook wel aangeduid als producteigenschappen of dienstkenmerken. Het zijn dingen die typisch zijn voor het product of de dienst. Waar is het product van gemaakt? Waar bestaat precies de dienst uit? Wat kan het product? Welke functie vervult de dienst? De eigenschappen van producten of de kenmerken van een dienst zijn voor iedere klant hetzelfde; het zijn feitelijkheden.

Het vinden van het onderscheidende nut

Het nut dat door jouw klanten als onderscheidend wordt gezien, komt voort uit de kernvaardigheid van je merk. Deze kernvaardigheid ontstaat uit de manier waarop de beschikbare middelen, gecombineerd worden inzet. Om dit nut te vinden, moet je eerst alle kenmerken van de dienstverlening in kaart brengen, zowel voor de nieuwe als de aanwezige competenties. Kijkend vanuit de specifieke klant behoefte benoem je vervolgens bij ieder kenmerk een voordeel en het directe nut dat een klant hiervan zal ondervinden.

De combinaties van kenmerk – voordeel – nut herschrijf je vervolgens als stellingen en legt ze aan je klanten voor met de vraag; Wat is voor u het belangrijkste nut?

Er komen er dan altijd een paar duidelijk naar voren. Op basis hiervan kun je het onderscheidende nut benoemen.

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Merkontwikkeling

Merkontwikkeling

Merkontwikkeling

Meest ruime definitie van branding is: alles dat bijdraagt aan het beeld dat het merk oproept. Een ABC’tje, er zijn drie componenten die belangrijk zijn bij het werken aan het beeld van het merk:

 • Apart – je moet je onderscheiden van anderen
 • Betrouwbaar – je moet een betrouwbare partner zijn
 • Consistent – je boodschap en uitstraling moeten consistent zijn

De invulling van deze drie componenten bepalen het beeld dat anderen van een merk hebben. De meest voorkomende vormen hiervan in Nederland zijn:

 • Citybranding
 • Product branding
 • Corporate branding
 • Internal branding
 • Personal branding

De grote overeenkomst is dat er veel tijd, moeite, aandacht en geld wordt besteed aan het optimaal neerzetten van het merk.

Bron: Jaarboek Marketingfacts 2012, Marco Derksen (2010)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Merkpositionering

Merkpositionering

Merkpositionering

1) Een goede merkpositionering maakt duidelijk waar het bij een merk om draait, in welk opzicht het uniek is, in welk opzicht het vergelijkbaar is met concurrende merken en waarom afnemers het moeten kopen en gebruiken.

Bron: Kotler, P. & K.L. Keller (2008) Marketing Management: de essentie.

2) Een relevante merkpositionering garandeert een aantrekkelijk imago en relevante ervaring van de onderneming naar alle belangrijke stakeholders toe en geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke zijn de meest relevante en differentiërende hefbomen van het merk?
 • Welk waardepropositie boeit de belangrijke stakeholders het meest?
 • Welke feiten ondersteunen het waardepropositie en kunnen het tot leven wekken?

Bron: Gevers 2016

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp