Inbound marketing

Inbound marketing

Inbound marketing

Inbound marketing is een vorm van pull-marketing die tot doel heeft om via internet potentiële klanten aan te trekken. Inboundmarketing bedient zich daarbij van zoekmachines, websites, blogs en sociale media.

Eenvoudiger gezegd: inboundmarketing helpt bedrijven om beter gevonden te worden op internet door potentiële klanten die op dat moment op zoek zijn naar informatie.

Bron: inboundmarketing.nl

Inboundmarketing is gebaseerd op het principe: wordt gevonden door potentiële klanten vanuit de doelgroep.

De term “inbound marketing” is bedacht door de oprichters van de Amerikaanse software-ontwikkelaar HubSpot. Een inbound marketingstrategie kan bestaan uit de volgende stappen:

  1. het creëren van relevante content voor de beoogde groep
  2. het optimaliseren van de vindbaarheid van deze content
  3. het online promoten van deze content, bijvoorbeeld met sociale media marketing, bloggen en pay-per-click-campagnes
  4. het converteren van website-bezoekers naar klant met behulp van geautomatiseerde e-mailcampagnes
  5. het doorlopend meten en analyseren van het gehele proces

Bron: Wikipedia

 

Klantinzicht

Klantinzicht

Klantinzicht

Klantinzicht heeft vooral betrekking op het begrip van de wensen en behoeften van klanten; dus niet alleen wat klanten zouden willen kopen maar vooral waarom ze een product of dienst willen afnemen.

Waardevolle klanten aantrekken kan niet zonder diepgaand klantinzicht. Wie is die waardevolle klant? Wat wil hij echt? Diepgaand klantinzicht geeft antwoorden op deze vragen. En pas op voor bedrijfsblindheid / klantblindheid; je denkt de klant te kennen, maar is dit wel zo?

Klantinzicht verkrijg je door eerder vastgelegde informatie met betrekking tot het concept/merk aan klanten voor te leggen en goed te luisteren wat de klant hierover te zeggen heeft. Nog structureler is het om de hele organisatie hierbij te betrekken, ieder klantencontactmoment kan immers aan het klantinzicht bijdragen.

Bron: C. van Schagen, R. Riezebos & L. van der Blom, Het Customer-Insightswheel, Tijdschrift voor Marketing, november 2011.

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Marktaandeel

Marktaandeel

Marktaandeel is het aandeel dat een aanbieder van een product of dienst heeft in de totale afzet in het betreffende marktsegment in een bepaalde periode.


Marktsegment

Marktsegment

Marktsegment

Een marktsegment is een specifieke groep van klanten met gemeenschappelijke behoeften, een gemeenschappelijk koopgedrag en bepaalde overeenkomstige kenmerken

Bron: Dienstenmarketingmanagement, Wouter de Vries Jr. & Piet van Helsdingen (2009)

Foto: origineel beeld uit de film: 10.000 B.C.

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp