Inbound marketing

Inbound marketing

Inbound marketing

Inbound marketing is een vorm van pull-marketing die tot doel heeft om via internet potentiële klanten aan te trekken. Inboundmarketing bedient zich daarbij van zoekmachines, websites, blogs en sociale media.

Eenvoudiger gezegd: inboundmarketing helpt bedrijven om beter gevonden te worden op internet door potentiële klanten die op dat moment op zoek zijn naar informatie.

Bron: inboundmarketing.nl

Inboundmarketing is gebaseerd op het principe: wordt gevonden door potentiële klanten vanuit de doelgroep.

De term “inbound marketing” is bedacht door de oprichters van de Amerikaanse software-ontwikkelaar HubSpot. Een inbound marketingstrategie kan bestaan uit de volgende stappen:

 1. het creëren van relevante content voor de beoogde groep
 2. het optimaliseren van de vindbaarheid van deze content
 3. het online promoten van deze content, bijvoorbeeld met sociale media marketing, bloggen en pay-per-click-campagnes
 4. het converteren van website-bezoekers naar klant met behulp van geautomatiseerde e-mailcampagnes
 5. het doorlopend meten en analyseren van het gehele proces

Bron: Wikipedia

 

Informational search

Informational search

Informational search

Het doel van informational search is content vinden die gaat over een bepaald onderwerp. Dit ten behoeve van de informatiebehoefte van de zoeker. De inhoud kan zeer gevarieerd zijn. Bijvoorbeeld data, tekst, documenten en multimedia. De informatiebehoefte van de zoeker kan uiteenlopen van zeer nauwkeurig tot erg vaag.

Welke zoekopdracht zijn typisch voor informational search?

 • gebruikt vraagwoorden (dat wil zeggen, ‘manieren’, ‘hoe’, ‘wat is’, enz.);
 • zoekopdrachten met natuurlijke taal termen;
 • zoekopdrachten met informatieve termen (bijv lijst, playlist, enz.);
 • zoekopdrachten die volgen op een eerdere zoekopdracht;
 • zoekopdrachten waar de zoeker meerdere resultaten pagina’s zal bekijken;
 • zoekopdrachtlengte, dat wil zeggen, het aantal termen in de zoekopdracht is groter dan twee;
 • zoekopdrachten die niet voldoen aan de criteria voor navigatiedoeleinden of transactionele.

Bron: Jansen, Booth & Spink (2008)

 

Interactieve marketing

Interactieve marketing

Interactieve marketing is een interactief systeem van marketing dat internet en sociale media gebruikt om een meetbare interactie op bepaalde campagne in direct contact met een beoogde klant te bewerkstelligen. Interactieve marketing vergroot de zichtbaarheid en de kans op direct interactie met de beoogde afnemer van het product of de dienst.


Kwaliteitsperceptie

Kwaliteitsperceptie

Kwaliteitsperceptie

Kwaliteitsperceptie van een klant ontstaat in het spanningsveld tussen de verwachte kwaliteit en de ervaren kwaliteit van een dienstverlening. De kwaliteit van dienstverlening is niet makkelijk te meten omdat een dienst uit weinig of vaak helemaal geen tastbare componenten is opgebouwd. Klanten hebben bepaalde verwachtingen die zijn voortgekomen uit een mix van marketinguitingen, mond-tot-mond reklame, de klantbehoefte en het imago van de dienstverlener.

Een dienstverlener dient zich terdegen bewust te zijn van het feit dat in de uitvoering alles ‘wat’ hij levert en ‘hoe’ hij dit doet altijd iemand (‘wie’) wordt gedaan. Het bewijs dat je als dienstverlener je belofte nakomt en de verwachting vervuld wordt dus iedere dag opnieuw in de relatie geleverd.

Bron: Grönroos, C. (1990), Service management and marketing, Lexington Books, Lexington


Marketing

Marketing

Marketing

Marketing is de denkwijze waarin marktgerichtheid centraal staat. Marktgerichtheid is dan de mate waarin de organisatie in haar totale denken en handelen rekening houdt met consument en concurrent (indien nodig ook nog de toeleverancier) en hieruit voordeel put door het genereren van de juiste interne en externe activiteiten. Of nog simpeler gesteld, de vertaling volgens Van Dale: marketing is commercieel beleid.