AIDA model

AIDA model

AIDA model

Het AIDA model is een communicatiemodel dat uit gaat van een grote betrokkenheid bij de doelgroep en er van uit gaat dat je reclame eerst aandacht voor een product of dienst moet vragen, daarna interesse moet opwekken, vervolgens verlangen stimuleert en ten slotte tot actie aanzetten moet:

  • Attention (aandacht)
  • Interest (belangstelling)
  • Desire (verlangen)
  • Action (actie)

Bron: Kernstof Nima-A, Smal en Tak (2002)


Budget

Budget

Budget

Een budget of begroting is een afstemming tussen wensen en mogelijkheden gebaseerd op voortschrijdend inzicht. In marketing/communicatie wordt aan een specifiek project een budget toegekend dat meestal in relatie staat tot de ‘te verwachten omzet’.

‘De kunst van budgetteren is om een evenwicht te bereiken tussen het ambieuze én het haalbare.’#1

Het budget dient daarom ook een vast onderdeel te zijn van iedere creatieve briefing.

#1 Quote: Wikipedia


Citybranding

Citybranding

Citybranding

Citybranding wordt ook wel citymarketing genoemd en is bedoeld om een stad of een dorp beter te profileren. Een bekend voorbeeld is de campagne ‘I AMsterdam’ van de gemeente Amsterdam.


Communicatie

Communicatie

Communicatie is een proces waarin deelnemers informatie creëren en met elkaar delen met als doel om wederzijds begrip te bereiken.

Bron: Rogers, Everett M. (2003). Diffusion of Innovations. Free Press


Communicatiedoelstellingen

Communicatiedoelstellingen

Communicatiedoelstellingen

Communicatiedoelstellingen beschrijven de gewenste communicatie-effecten in termen van merkbekendheid (cognitie), houding ten opzichte van het merk (affectie) en gedrag. Wanneer ze behaald worden, draagt dit positief bij aan de zichtbaarheid, geloofwaardigheid of conversiegraad van een merk. Het is belangrijk om voor gewenste middelen vooraf de doelstellingen SMART te formuleren:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

Een voorbeeld van een SMART communicatiedoelstelling:
Verhoog de traffic naar de website (zichtbaarheid) met 10% in de komende vier weken door toepassing van SEO.

De keuze van middelen wordt, zoals de afbeelding laat zien, mede bepaald door het effect dat je met de communicatie wilt bereiken.