SMART

Het SMART-principe is een manier waarop doelen geconcretiseerd kunnen worden. Het is een samenvoeging van de eerste letters van vijf begrippen:

  • Specifiek: het doel moet specifiek worden benoemd;
  • Meetbaar: het doel moet meetbaar beschreven worden;
  • Acceptabel: het doel realistisch en acceptabel zijn;
  • Resultaatgericht: de doelen moeten resultaat gericht zijn;
  • Tijdgebonden: een doel moet ook meetbaar in tijd beschreven worden.

Related Entries