Prospect

Een prospect is iemand die een mogelijke gegadigde of kandidaat voor iets is; een potentiële klant.

Zie ook:

Bron: Get Clients Now! Hayden (2007)

Afbeelding: Get Clients Now! Hayden (2007)


Related Entries