Marketing

Marketing is de denkwijze waarin marktgerichtheid centraal staat. Marktgerichtheid is dan de mate waarin de organisatie in haar totale denken en handelen rekening houdt met consument en concurrent (indien nodig ook nog de toeleverancier) en hieruit voordeel put door het genereren van de juiste interne en externe activiteiten. Of nog simpeler gesteld, de vertaling volgens Van Dale: marketing is commercieel beleid.


Related Entries