Doelgroep

Een doelgroep is dat deel van de bevolking waarbij een (door de beleidsmakers of reclamemakers gewenste) gedragsverandering tot stand zou moeten komen. Vaak betreft het een groep mensen of organisaties die een aantal relevante kenmerken gemeenschappelijk hebben. In de marketing kunnen doelgroepen onder meer gedefinieerd worden in termen van leeftijd, geslacht, uitgavenpatroon, opleidingsniveau of rijkdom.

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Related Entries