Dienstkenmerken

Dienstkenmerken zijn dingen die typisch zijn voor de dienst. Waar bestaat precies de dienst uit? Welke functie vervult de dienst? De kenmerken van een dienst zijn voor iedere klant hetzelfde; het zijn feitelijkheden. Uit de definitie van diensten kunnen de volgende vier basiskenmerken van diensten worden afgeleid:

  1. Ontastbaarheid;
  2. Vergankelijkheid;
  3. Heterogeniteit;
  4. Interactieve consumptie.

Deze vier moeten niet als iets absoluuts worden gezien. Een dienst is zelden 100% ontastbaar of 100% vergankelijk.

Bron: Dienstenmarketingmanagement, Wouter de Vries Jr. & Piet van Helsdingen (2009)
Originele afbeelding: Dienstenmarketingmanagement, Wouter de Vries Jr. & Piet van Helsdingen (2009)

 

Related Entries