Communicatiedoelstellingen

Communicatiedoelstellingen beschrijven de gewenste communicatie-effecten in termen van merkbekendheid (cognitie), houding ten opzichte van het merk (affectie) en gedrag. Wanneer ze behaald worden, draagt dit positief bij aan de zichtbaarheid, geloofwaardigheid of conversiegraad van een merk. Het is belangrijk om voor gewenste middelen vooraf de doelstellingen SMART te formuleren:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

Een voorbeeld van een SMART communicatiedoelstelling:
Verhoog de traffic naar de website (zichtbaarheid) met 10% in de komende vier weken door toepassing van SEO.

De keuze van middelen wordt, zoals de afbeelding laat zien, mede bepaald door het effect dat je met de communicatie wilt bereiken.


Related Entries